O PROJEKTU > REALIZÁTOŘI PROJEKTU

REALIZÁTOŘI PROJEKTU

Univerzita Palackého v Olomouci

  • Katedra biologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci
  • Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
  • Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
  • Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

 

Partner projektu - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi