O PROJEKTU > DÍLČÍ VÝSTUPY

DÍLČÍ VÝSTUPY

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci:

 

Katedra biologie PdF UP v Olomouci:

  • Praktikum z ekologie lesa a lesní pedagogiky (STAG)
  • Environmentální výchova v praxi (STAG)

 

Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci:

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi