O PROJEKTU

O PROJEKTU

Cílem projektu ENVIrUP je zvýšit vzdělanostní úroveň a zvláště praktické dovednosti VŠ studentů - budoucích pedagogů, pracovníků státní správy a dalších institucí v ochraně přírody a environmentální výchově. Absolventi projektových aktivit budou  mít lepší možnost uplatnění v budoucím profesním životě.

Projekt je určen:

  1. převážně VŠ studentům pedagogické a přírodovědecké fakulty UP, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu
  2. akademickým pracovníkům UP
  3. uchazečům o studium na UP.

V rámci projektu budou: vytvořeny nové a inovované stávající kurzy, vydány vzdělávací materiály pro tyto kurzy, realizovány odborné stáže u budoucích zaměstnavatelů, vzděláváni pracovníci univerzity v oblasti jazyků a odborných kompetencí, realizováno poradenství pro uchazeče o studium na VŠ.
Projekt bude realizován týmem pracovníků pedagogické a přírodovědecké fakulty UP (katedry: biologie, ekologie a ŽP, geoinformatika, rozvojová studia) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

 

 

Webové stránky jsou součástí projektu Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi,  reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0086. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

vlajecky

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi