O PROJEKTU > CÍLE PROJEKTU

CÍLE PROJEKTU

Projekt si klade za cíl rozšířit vzdělanost a praktické dovednosti studentů mnoha studijních programů Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tím se zvýší možnost jejich budoucího uplatnění v praxi a posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Absolventi projektových aktivit budou mít možnost uplatnění nejen na učitelských pozicích, ale i v orgánech a organizacích státní správy ochrany přírody a krajiny, na pozicích lektorů středisek provozujících environmentální vzdělávání atd.
Projekt dále posílí růst profesního rozvoje univerzitních pedagogů v rámci konceptu celoživotního učení. Všechny studijní materiály budou připravovány tak, aby byly využitelné i na jiných vysokých školách v ČR. Anglická mutace umožní studovat předmět i zahraničím studentům UP jiných vysokých škol v ČR. Vybrané výstupy budou zpřístupněny ostatním vysokým školám v ČR.

Po dobu trvání 3letého projektu by mělo být výše uvedených cílů dosaženo naplněním uvedených výstupů:

  • vytvořením nových (7) a inovací stávajících kurzů (5) (v rámci akreditovaného stud. programu) pro min. 820studentů
  • vydáním vzdělávacích materiálů pro tyto kurzy - naučné DVD filmy, virtuální elektronická databázová knihovna VIRTUS, soubory map, monografie (12)
  • realizací odborných studentských praxí u budoucích zaměstnavatelů - 2týdenní a 3měsíční na 43 relevantních pracovištích správ CHKO, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a center environmentální výchovy, min. 75 studentů.
  • vzděláváním pracovníků univerzity v oblasti jazyků a odborných kompetencí. Formou: uspořádání 2 konferencí
  • pro výměnu zkušeností s odborníky z ČR (pro 160 osob); Organizací jazykového vzdělávání v Olomouci s rodilými mluvčími z odborného prostředí ochrany přírody (pro 60 osob); vysílání pracovníků projektového týmu do zahraničí na akademické instituce za účelem navazování partnerství a budování kapacit (7 osob).
  • poradenstvím pro uchazeče na VŠ formou dvou týdenních kurzů (pro 50 studentů).

 

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi