O PROJEKTU > KOMU JE PROJEKT URČEN

KOMU JE PROJEKT URČEN

1. Studentům VŠ
Studenti Pedagogické fakulty - katedry biologie, studenti Přírodovědecké fakulty - 5 kateder: ekologie a životní prostředí; botanika; zoologie; geoinformatika; rozvojová studia - různých studijních kombinací. Studenti výše uvedených oborů obvykle navazují na své SŠ studium bez předcházející praxe v zaměstnání. Věková skupina - 19 až 27 let. V souladu s výsledky průzkumu z r. 2008 uvedeného v předchozí kapitole je potřeba zaměřit aktivity na získání praktických zkušeností včetně jazykových dovedností. Kurzy jsou připraveny pro 820 osob, odborné stáže pro 75 osob.
Celkově by z této 1. skupiny do projektu mělo být zapojeno 895 osob.


2. Pracovníkům UP a dalších odborných pracovišť ČR
Jedná se o pracovníky projektového týmu a jejich kolegy (3 katedry Přírodovědecké fakulty, 1 katedra Pedagogické fakulty) a zaměstnance dalších biologicky orientovaných pracovišť Přírodovědecké fakulty (katedry zoologie a antropologie, ornitologická laboratoř, katedra botaniky, katedra buněčné biologie a genetiky, laboratoř růstových regulátorů UP a AV ČR). Konference budou nabízeny zájemcům i z dalších pracovišť v ČR. Dvě konference v rámci tohoto projektu budou pro 100 osob. Jazykové vzdělávání je pro 60 osob.


3. Uchazečům o studium na UP

Uchazeči o studium na přírodovědecké fakultě na katedrách ekologie a ŽP, rozvojových studií a geoinformatiky a dalších příbuzných oborů, jsou studenti posledních ročníků SŠ z celé České republiky. Uchazeči budou moci absolvovat 2 akce, na kterých se budou moci seznámit se specifiky jednotlivých studijních oborů a na základě tohoto detailnějšího představení si budou moci zvolit nejlépe vyhovující obor. Každá akce bude pro 25 osob. Celkem tedy pro 50 osob.

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi