O PROJEKTU > DÍLČÍ VÝSTUPY > Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010

Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010

 

Sborník z konference ke stažení zde (.doc)

 

Obsah sborníku:

Pavel Šremer: Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

          a jeho implementace                                                                                       ...   6

Benjamin J. Vail: Czech Environmental Attitudes, Past and Present:

          A Preliminary Analysis of  Trends, 1990 - 2010                                           ... 25

Miroslav Tížik: Názory na životné prostredie na Slovensku

          a v Českej republike po roku 1989                                                                 ... 38

Mons. Josef Hrdlička: Encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate

          a výzvy životního prostředí                                                                            ... 56

Jiří Nečas: Konzinstentní rozhodování, udržitelnost a eschatologie                                    ... 58

Lubor Kysučan: Environmentální problémy v klasickém starověku.

          (Antická příroda mezi uctíváním a drancováním.)                                         ... 63

Vlastimil Hála: K některým aspektům sporu antropocentrismu

          a biocentrismu v ekologické filosofii                                                             ... 78

Peter Sabo, Sylvia Cochová, Bruno Jakubec: Kríza priemetu konceptu

          udržateľnosti do krajiny, hľadanie novej systémovej interpretácie

          a návrh „indexu šťastnej krajiny"                                                                   ... 83

Marie Haisová: Kdo a co vytváří hodnotový systém?                                             ...101

Jiří Matoušek: Ten Years of the Earth Charter: Good Reason to Think

          How to Utilise it in Education and Practice of Sustainable Development    ...103

Miriam Adámková: Environmentálna výchova na základnej škole ako

          jedna z perspektív trvalo udržateľného rozvoja                                             ...105

Oleh Suprunenko, Aleksander Bokotey: Are We Ready

          for a Sustainable Retreat?                                                                              ...111

Milan Mátl: Trvale udržitelný vývoj a politická orientace                                       ...114

Mikuláš Huba: Krajina, sídla a my - v čom je problém?                                          ...120

Ivo Machar: Krajina údolní nivy v kontextu globálních změn                                 ...133

Ján Topercer: Princípy a kritériá zónovania národných parkov a ich rola

          v dlhodobom vývoji krajiny na príkladu Tatranského národného

          parku (SR)                                                                                                      ...138

Branislav Chrenka: Udržateľnosť, krajina a cestovný ruch:

          hľadanie teoretických východísk                                                                   ...147

Dušan Šebo: Participácia geografie na integrovanom výskume krajiny                   ...154

Ondřej Konečný: Ekologické zemědělství: udržitelné využívání

          české krajiny                                                                                                   ...159

Jana Špulerová, Marta Dobrovodská: Significance of Landscape Diversity

           of Historical Agricultural Landscape Structures on the Example

           of Liptovská Teplička Study Area                                                                ...167

Ivana Raslavská: Úloha slovenských mimovládnych organizácií

          v rozvojovej spolupráci                                                                                  ...174

Zdeněk Opršal, Petra Krylová: Perspectives of Development Co-operation

          of the Visegrad Countries                                                                              ...183

Jaromír Harmáček: Přehled ekonomických a sociálních efektů remitencí

          v rozvojových zemích                                                                                    ...191

 

 

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi