O PROJEKTU > DÍLČÍ VÝSTUPY > Dlouhodobá praxe na odborném pracovišti ochrany přírody

Dlouhodobá praxe na odborném pracovišti ochrany přírody

Dlouhodobá praxe je práce na odborném pracovišti ochrany přírody o délce tří měsíců (60 pracovních dnů). Za takto dlouhý čas nejen že student pronikne do problematiky pracoviště, ale po počátečním zaškolení se stane jeho efektivní součástí a může být pověřen řešením samostatných úkolů. Takto pojatá praxe "vrátí" pracovišti čas investovaný do zaškolení praktikanta, studentovi přinese kvalitní informaci o způsobu práce navštíveného pracoviště a o řešených problémech. Zároveň dlouhodobá praxe může pro obě strany dobře posloužit jako vhodná příprava a vzájemné "poznání" při pozdějším hledání prvního zaměstnání/zaměstnávání absolventů.

Nabídka partnerských pracovišť, kde je možné realizovat dlouhodobé praxe (PDF)

Zápis praxe v rámci systému STAG (EKO / DDPX)

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi