O PROJEKTU > DÍLČÍ VÝSTUPY > Přednášky

Přednášky

V rámci projektu ENVIrUP Vás zveme na přednášku RNDr. Jiřího Šafářevedoucího střediska AOPK ČR v Olomouci, která proběhne dne 26. 10. 2010 v učebně BII  od 15:00. a následně přednášku Ing. Michala Servuse, vedoucího Správy CHKO Litovelské Pomoraví, která proběhne dne 26. 10. 2010 v učebně BII  od 16:45.  Přednášky je zaměřena na práci různých složek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odlišné kompetence a náplň práce, ale zmíněná bude i možnost provádění praxí na pracovištích i případné uplatnění absoloventů.

Dne 2. 11. na BII bude od 15:00 přednášet Mgr. Petr Birklen, ředitel Odboru ochrany krajiny Ministerstva životního prostředí. Přednáška je pro nás zajímavá mimo jiné tím, že Petr Birklen je nedávný absolvent oboru „Systematická biologie“ a mimo jiné se s Vámi rád podělí o zkušenosti, nakolik jej studium na PřF UP připravilo na jeho práci v ochraně přírody a krajiny.  Od 16:45, opět na BII, nás čeká další zajímavý host – Roman Rozínek, jednatel firmy NATURASERVIS spol. s r.o., který bude vyprávět o tom, jak funguje soukromá firma v oboru ochrany přírody.

Dále jste zváni na mimořádně poutavou formou podanou přednášku zoologa brněnského střediska AOPK ČR Ing. Romana Zajíčka „Veselé historky z ochrany přírody“, která proběhne 9. 11. 2010 na učebně BII od 16:45.

Od 9.11. do 14.12., každé úterý od 15:00 na BII, poběží cyklus Mgr. Dominiky Kovaříkové „Legislativa ochrany přírody“, kterým bude uzavřen vzdělávací kurz zaměřený na legislativní a organizační rámec ochrany přírody v ČR.

Dále připravujeme přednášky Dr. Petra Rotha, CSc., na téma Natura 2000 u nás a v zahraničí (23. a 30. 11. od 16:45) a Ing. Michaela Hoška, náměstka ředitele AOPK ČR, na téma"Práce ústředí AOPK ČR. (7. 12. 2010).

 

 

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi