O PROJEKTU > DÍLČÍ VÝSTUPY > Správa v ochraně ŽP - legislativa

Správa v ochraně ŽP - legislativa

Předmět vyučovaný týmem specialistů z oblasti státní správy seznamuje posluchače se základními právními dokumenty souvisejícími s ochranou jednotlivých složek životního prostředí a s jednáním orgánů státní správy (systémy rozhodování, proces EIA, biologické hodnocení atd.). Předmět je garantovan Katedrou ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

 

Prezentace přednášek předmětu ze zimního semestru 2009/2010:

a Úvod do směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích se zaměřením na Naturu 2000

a Natura 2000 v České republice

a PŮSOBNOST ČIŽP V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

a Odpovídající hodnocení“ – nejsilnější nástroj na ochranu Natury 2000

a Odpovídající hodnocení“ – nejsilnější nástroj na ochranu Natury 2000 - část B

a Případová studie: Větrný park - Medvědí skála

a Hodnocení dopadů koncepcí a záměrů na lokality Natury 2000 v České republice

 

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi