CÍLE PROJEKTU

Projekt si klade za cíl rozšířit vzdělanost a praktické dovednosti studentů mnoha studijních programů Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tím se zvýší možnost jejich budoucího uplatnění v praxi a posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Absolventi projektových aktivit budou mít možnost uplatnění nejen na učitelských pozicích, ale i v orgánech a organizacích státní správy ochrany přírody a krajiny, na pozicích lektorů středisek provozujících environmentální vzdělávání atd.
Projekt dále posílí růst profesního rozvoje univerzitních pedagogů v rámci konceptu celoživotního učení. Všechny studijní materiály budou připravovány tak, aby byly využitelné i na jiných vysokých školách v ČR. Anglická mutace umožní studovat předmět i zahraničím studentům UP jiných vysokých škol v ČR. Vybrané výstupy budou zpřístupněny ostatním vysokým školám v ČR.

Po dobu trvání 3letého projektu by mělo být výše uvedených cílů dosaženo naplněním uvedených výstupů: