Projekt management environment. projektů

Kurs zahrnuje vysvětlení celého projektového cyklus (nabídka, finanční řízení, řízení lidí v projektu, marketing, jednání a vztah ke klientům, vztah ke spolupracovníkům, veřejnost) a to vše v reálném kontextu, jak to vše funguje na různých úrovních (především na úrovni pracovníka poradenské firmy, subdodavatele specializované zakázky, pracovníka úřadu státní správy který je příjemcem projektu). Promítnuty budou různé typy projektů - od malých českých až velké mezinárodní. Cílem není naučit studenty fungovat v rámci konkrétního projektu (typu posudku či dokumentace EIA nebo podobného projektu), ale naučit se brát produkt projektu jako příklad.

Předmět je postaven zejména na cvičeních, zaměřených na praxi a také na principy project managementu, zveřejňování, příprava smlouvy, apod. Cvičení by měla sestavit týmy, které budou na příkladě "case study" zpracovávaly různé produkty za pseudoreálné situace (tedy s rolí klienta, šéfa firmy, zástupce úřadu, veřejností namodelovanou přednášejícím tak, aby se týmy s těmito vlivy musely vyrovnávat). Způsoby řešení těchto problémů pak budou předmětem i prezentace a vzájemné diskuse týmů.

Předmět je garantovaný Katedrou ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

 

Přednášky a podklady k předmětu pro zimní semestr 2009/2010:

a ŘEP 6-10-2009_final

p RM_blok1

p RM_blok2

p RM_blok3

p RM_blok3_case_study

p RM_blok4_cviceni

p RM_blok5

aRM_Case-study_základ.doc

w RM_Case-dop_zapojení veřejnosti.doc

w RM_Case-dopl_Vyhodnocení EIA.doc

 

a Spalovna

a100-2001-EIA

aDokumentace...hodnocení

a Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi